KATEGORİLER

Sepetim (0 Ürün)
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

Gizlilik Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme Giyiver Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Satıcı) ile ………………………………….. (Alıcı) arasında, tarafların serbest iradeleri ile aşağıda belirtilen şartlarda imzalanmıştır. 

1. TARAFLAR

Tarafların ad, unvanları ve bilgileri aşağıdaki şekildedir:

 SATICI                     

Unvanı             : Giyiver Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi                    

Adresi              : Tahtakale Mah. Yoluç. Cad. no:34   Avcılar/İSTANBUL

Telefon No      :

Faks No          :          

E-posta adresi  :

Ürün İade Adresi:

ALICI                                          

Adı soyadı       : .............................................                       

Adresi              : .............................................                   

Telefon No      :

Faks No          :          

E-posta adresi  :

Taraflar internet sitesinde yazılı bulunan kurallar çerçevesinde birbirleriyle iletişim kurabileceklerdir.  

2. KONU

Bu sözleşmenin konusu, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan ön bilgilendirme formunda yer alan ve aşağıda özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve 27/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin hükümleri çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. ÜRÜN/HİZMET

Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin özellikleri şunlardır:

Açıklama                    Adet                KDV Dahil Fiyatı                  Ara Toplam

Ürün Numarası

Ürün Markası/modeli

Ödeme Şekli

Ör: Kredi kartı tek çekim

Gönderi Ücreti

Kargo ücretini Karşılayacak Taraf

Ör: Satıcı

Teslimat Adresi

Teslimatın Yapılacağı Kurum veya Kişi

Fatura Adresi

4. SİPARİŞİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE İPTAL HAKKI

Alıcı, internet sitesi üzerinden satışı yapılan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak sunulan bilgilerin ve kampanyaların internet sitesi üzerinde belirtilen süreler kadar geçerli olduğunu ve satıcıyı bu süreler zarfında bağladığını kabul eder.

Satıcı, alıcının satın aldığı ürünün veya hizmetin tedarikçi firma stoklarında olmaması veya temin edilememesi durumunda alıcı tarafından ödenen bedeli iade etme hakkı saklıdır.

Alıcının Tüketici mevzuatı kapsamında tüketici olarak kabul edilemediği durumlarda ve bireysel ihtiyacı aşan alımlarında, satıcı siparişi iptal etme hakkını saklı tutar.

Alıcının sözleşme bedelini ödememesi durumunda veya ödemenin banka kayıtlarında iptal edilmesi durumunda, satıcı ürünü teslim etmeme hakkına sahiptir. Satıcının kabul ettiği şekillerden biriyle ödeme gerçekleşmediği sürece, satıcının ürünü veya hizmeti teslim etme/yerine getirme yükümlülüğü yoktur.

5. ÜRÜNÜN TESLİMİ

Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden satıcı sorumludur.

İşbu sözleşme konusunu oluşturan ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 (Otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ve alıcının verdiği adresin ulaşılabilirliğine bağlı olarak ön bilgilendirme formu içinde belirtilen süre içinde alıcıya ve alıcı olarak belirttiği kişi veya kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, alıcının belirttiği başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden alıcı sorumludur.

Gönderi ücretinin satıcı tarafından üzerine alındığı ve gönderi ücretinin “0” olarak belirlendiği durumlar hariç olmak üzere ürünün her türlü gönderi ücreti Alıcıya aittir. Bu ücret ürün veya hizmetin yer aldığı sipariş faturasına “Gönderi Ücreti” olarak yansıtılacaktır. Satıcının ürünü gönderdiği firmanın teslimat aşamasında karşılaşacağı sorunlardan ve ürünün teslim edilememesinden doğan problemlerden satıcı sorumlu tutulamaz.

6.  DİĞER HÜKÜMLER

Haklı bir sebepten dolayı alıcının belirlediği ürünün satıcı tarafından temin edilmemesi durumunda satıcı, sözleşmede belirtilen ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalitede ve fiyatta farklı bir ürün tedarik etme hakkını saklı tutar. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması durumunda da alıcıya eşit kalitede ve fiyatta farklı bir ürün tedarik etme hakkını saklı tutar. Bu hak yerine satıcı, alıcının ödediği bedeli iade eme hakkını da kullanabilir.

Hizmetin ifasından veya ürünün tesliminden sonra, ürün bedelinin herhangi bir sebeple satıcıya aracı finans kuruluşu veya banka tarafından satıcıya ödenmemesi durumunda bu durum derhal alıcıya bildirilir. Alıcı 3 (Üç) gün içinde ürünü satıcıya iade masrafları kendisine ait olmak üzere göndermek yada farklı bir şekilde bedeli ödemekle yükümlüdür.

Deprem, sel, savaş, olağanüstü hal, sıkıyönetim vb. mücbir sebepler veya ürünün teslimini engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi sebeplerle ürünün teslimi belirtilen maksimum süre içinde alıcıya gerçekleşmezse, satıcı tahsil ettiği ücretleri gönderim ücreti dâhil olmak üzere alıcıya 14 (On dört) gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

Satıcı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sipariş konusu mal ya da hizmetin yerine getirilmesi teknik arıza vb. nedenlerle imkansızlaşır ise bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde alıcıya, yukarıda belirtilen e-posta adresine bildirerek siparişi iptal etme ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç ondört gün içinde iade etme hakkına sahiptir.

7. CAYMA HAKKI

Alıcı, Satıcı ile yaptığı işbu mesafeli sözleşme kapsamında herhangi bir gerekçe göstermeden 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir ve bu hakkını ürünü teslim aldığı günden veya hizmete ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin yapıldığı tarihten başlayarak kullanabilir.

Alıcının bu hakkını kullanabilmesi için satıcıya cayma hakkını süresi içerisinde yazılı olarak, e-posta veya fax yoluyla yöneltmesi gerekmektedir. Satıcı, alıcı tarafından yöneltilen cayma talebinin kendisine ulaştığını eyit etmek zorundadır.

Alıcı, mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılan cayma hakkı çerçevesinde iade edeceği ürünü satıcının bildirdiği taşıyıcı kanalıyla iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu durumda iade masrafları satıcıya ait olacaktır. Ancak alıcının başka bir taşıyıcı kanalıyla ürünü iade etmesi durumunda masraflar alcıya ait olacaktır. Alıcının adresinde, satıcı tarafından bildirilen taşıyıcının şubesinin bulunmaması durumu dahil olmak üzere benzer durumlarda iade masrafı satıcı tarafından karşılanmayacaktır.

Alıcı, hukuka uygun olarak kullandığı cayma hakkı kapsamında satıcıya ürünü iade ederken ilave hiçbir masraf ödemeyecektir. 

   

Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15/1 maddesi uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8. ŞİKAYET

Alıcının satın aldığı ürün ve hizmetlere ilişkin şikayeti olması durumunda bunları yukarıda yazılı bulunan adres, fax veya e-posta üzerinden satıcıya iletme hakkına sahiptir. Bununla birlikte 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde alıcı, her türlü talebini Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde ileri sürebilme hakkına sahiptir.

9. YETKİLİ HAKEM HEYETİ VE MAHKEME

Alıcı; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri için belirlenen parasal sınırlara tabi olmak kaydıyla alıcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapma hakkı saklıdır.

10. SON HÜKÜM

Alıcı, Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini, ön bilgilendirme formunu anladığını ve ona ilişkin teyidi de verdiğini kabul ve beyan eder.

Taraflar 10 maddeden ibaret işbu Sözleşmenin alıcı ve satıcı tarafından okunup, anlaşıldığını ve kabul edildiğini ve alıcı tarafından elektronik olarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girdiğini beyan ederler.  

SATICI

Giyiver Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi